Torah - Most Recent Shiurim

Title Teacher Category
Who Knows One? Dvar Torah Rabbi Dr Zvi Ron Chagim (Pesach)
Room to Improve Dvar Torah Mrs. Neima Novetsky Parshat Shavua (Metzora)
Holy Matters Dvar Torah Ms. Sefi Kraut Parshat Shavua (Tazria)
Food for Thought Dvar Torah Rav Sinai Prebor Parshat Shavua (Shmini)
Look Deeper Dvar Torah Mrs Michal Porat-Zibman Parshat Shavua (Tzav)
Lead On Dvar Torah Mrs. Sepha Kirshblum Parshat Shavua (Vayikra)
Taking Up the Challenge Dvar Torah Mrs Malka Hubscher Parshat Shavua (Pekudei)
Home Is Where the Heart Is Dvar Torah Ms. Sara Malka Nimchinsky Parshat Shavua (Vayakhel)
Serving Hashem with Style Dvar Torah Rabbi Eitan Mayer Parshat Shavua (Ki Tisa)
Feed Your Soul Dvar Torah Mrs. Shelby Binstock Parshat Shavua (Tetzaveh)

 

 

Back to top