Torah - Most Recent Shiurim

Title Teacher Category
Seder Strategy: How to Bring Your Seder to Life Dvar Torah Rabbi Eitan Mayer Chagim (Pesach)
TNT (Otherwise know as Torah n' Tefillah) Dvar Torah Mrs. Rena Coren Parshat Shavua (Tzav)
Give Me a Break Dvar Torah Mrs. Rina Zinkin Parshat Shavua (Vayikra)
Meeting in the Middle Dvar Torah Mrs. Neima Novetsky Parshat Shavua (Vayakhel Pekudei)
Hide and Seek Dvar Torah Ms. Danielle Reisman Parshat Shavua (Ki Tisa)
Step Back Dvar Torah Ms. Avichayil Arfe Parshat Shavua (Tetzaveh)
Always There Dvar Torah Mrs Sally Mayer Parshat Shavua (Truma)
Magnetic Moment Dvar Torah Ms. Leora Clair Parshat Shavua (Mishpatim)
How Sweet It Is Dvar Torah Rabbi Hanoch Teller Parshat Shavua (Yitro)
Reaching Out Dvar Torah Ms. Allie Mayer Parshat Shavua (Beshalach)

 

 

Back to top